beef

[葵芳] 但馬屋 ‧ 一人一鍋烚烚下,高質日式牛肉火鍋放題 | 黑毛和牛肉入口脂香突出,回味無窮!

[葵芳] 但馬屋 ‧ 一人一鍋烚烚下,高質日式牛肉火鍋放題 | 黑毛和牛肉入口脂香突出,回味無窮!
開業無耐既日式Shabu Shabu 但馬屋,據說係日本人氣過江龍,夜晚經過成日都見唔少人排晒隊。一人一鍋制,每人都可以揀自己喜愛的湯底。限時90分鐘任飲任食,牛肉即叫即刨,出面仲有各款自助配料,仲有haagen dazs雪糕任食!小妹一星期食左兩次,第二次食左$179個隻牛,味道都唔錯!

[銅鑼灣] 和牛88 ‧ 牛魔王之地 | 薄燒和牛壽司、震憾又美味的火焰牛扒

[銅鑼灣] 和牛88 ‧ 牛魔王之地 | 薄燒和牛壽司、震憾又美味的火焰牛扒
小妹都算係一個食肉獸,久唔久就會「肉」癮起,好想去餐廳鋸下扒,大口大口咁放入好。不過來來去去食西餐牛扒都有點悶,可以試下位於銅鑼灣的沖繩過江龍「和牛88」,有多款石垣和牛菜式,可以一次過點幾款和牛菜式,價錢不算貴,小妹覺得回訪率頗高。