Chalet

[荃灣] Chalet ‧ 溫暖小木屋,意大利飯稍微失準,肉眼扒高質好吃

每日返工放工坐巴士都會經過這間位於八米半對面的CHALET,佢地係一個以瑞士小木屋呈現的餐廳,網上風評相當唔錯,今晚就黎左食晚餐。
[荃灣] Chalet ‧ 溫暖小木屋,意大利飯稍微失準,肉眼扒高質好吃